REV. FR. PROF. KANU, IKECHUKWU ANTHONY, O.S.A.

REV. FR. PROF. KANU, IKECHUKWU ANTHONY, O.S.A.

RECTOR

OTUNBA ADEKANLA PETER SUNDAY

OTUNBA ADEKANLA PETER SUNDAY

REGISTRAR

BURSAR